Blanc de lys – Painting by © Andrzej Malinowski – AmorArt

Belle de songe en bleu – Painting by © Andrzej Malinowski – AmorArt
Couchée – Painting by © Andrzej Malinowski – AmorArt