The Opposites

Sergey MARSHENNIKOV_AmorArt_134
OLYMPUS DIGITAL CAMERA